Od 1 stycznia 2019 roku osoby posiadające prawo wieczystego użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe, staną się z mocy prawa ich właścicielami (na podstawie przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów). Jak ustawa będzie działała w praktyce – o tym w dzisiejszym wpisie. Odrobinę definicji Ustawodawca pod…

Prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców zakłada między innymi  troskę o fizyczny i duchowy rozwój dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, a także prawidłowy zarząd jego majątkiem. Co jednak w sytuacji, gdy rodzic funkcjonuje w sposób dysfunkcjonalny tak, że nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej i wypełniania roli rodzica? Jak poradzić sobie z…

Co zrobić w sytuacji, gdy oferta wydała nam się korzystna, i podjęliśmy decyzję o dokonaniu zakupu pod wpływem emocji czy chwilowego impulsu (lub oferta innego sklepu jest zwyczajnie bardziej korzystna). W tym wpisie parę słów o tym jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość. Ważną regulacją odnoszącą się do naszej sytuacji będzie Ustawa o…

W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem testamentu holograficznego (tzw. własnoręcznego).  Jest to bezkosztowy, jednak niosący pewne ograniczenia sposób wyrażenia ostatniej woli. Podstawą prawną regulującą sporządzenie testamentu holograficznego jest art. 949 kodeksu cywilnego, stanowi on, że: Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy…