W najnowszym wpisie przedstawimy alternatywę dla sądowego dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej, jaką jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są organami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz…