KONTAKT

j.jurek@wroblewskikancelaria.pl

   

OBSZARY PRAKTYKI

Prawo cywilne
Prawo karne
Prawo budowlane
Prawo medyczne

EDUKACJA

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego

K
IM JESTEM?

Adwokatem. Ukończyłem Aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jestem absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2018 roku ukończyłem również studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” organizowane przez Katedrę Prawa Karnego oraz działający w ramach katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas praktyk studenckich odbywanych w trakcie studiów oraz późniejszej pracy w krakowskich kancelariach prawnych.

W ramach dotychczasowej działalności prawniczej zajmował się prawem cywilnym, gospodarczym, karnym oraz administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, planowania przestrzennego.

Posiadam doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej, w tym również przed organami nadzoru budowlanego.

W JAKIEJ SPRAWIE MOGĘ POMÓC?

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego, medycznego oraz administracyjnego. Posiadam doświadczenie w sprawach związanych z obroną w sprawach karnych, regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz w sprawach z zakresu prawa budowlanego.

Reprezentuję Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

JĘZYKI OBCE:

– angielski prawniczy (Certyfikat ILEC)
– włoski