Oferujemy kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych polegającej na:

 • tworzeniu, korekcie oraz opiniowaniu umów oraz wewnętrznych aktów prawa,
 • windykacji należności,
 • bieżących poradach oraz opiniach prawnych,
 • negocjacjach z kontrahentami,
 • prowadzeniu sporów na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
 • szkoleniach pracowników.

W ramach obsługi korporacyjnej spółek prawa handlowego działamy w zakresie:

 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego;
 • postępowań rejestrowych przed KRS;
 • zbywania i obciążania udziałów lub akcji,
 • wnoszenia aportów,
 • zmiany wysokości kapitału zakładowego,
 • zaskarżania uchwał organów spółek lub ustalenia nieistnienia uchwał,
 • o wyłączenie wspólnika,
 • przymusowego wykupu i odkupu akcji.