Doradzamy w zakresie:

 • odmowy udzielenia bądź dopuszczenia do sakramentów,
 • prawa małżeńskiego,
 • kanonicznego procesu małżeńskiego – doradzamy na etapie przygotowywania skargi powodowej, poszukiwania podstawy prawnej skargi, gromadzenia materiału dowodowego oraz przygotowujemy pisma w toku trwającego procesu, w szczególności replikę na odpowiedź obrońcy węzła małżeńskiego, odpowiedź pozwanego na skargę powodową, skargę wzajemną, pisma obrończe, stanowisko końcowe,  apelacje do sądów wyższej instancji,
 • stwierdzenia nieważności sakramentu małżeństwa,
 • sytuacji małżonków po rozwodzie cywilnym,
 • sytuacji narzeczonych różnych wyznań, ślubu z osobą niewierzącą

Prowadzimy sprawy związane z działalnością kościelnych osób prawnych w sprawach dotyczących:

 • obrotu nieruchomościami,
 • udziału kościelnych oso prawnych w czynnościach prawnych, w tym poprzez projektowanie i opiniowanie umów,
 • zarządu majątkiem kościelnych osób prawnych,
 • spraw pracowniczych kościelnych osób prawnych,
 • tworzenia i likwidowania kościelnych osób prawnych,
 • prawa stowarzyszeń,
 • praw autorskich związanych z działalnością kościelnych osób prawnych oraz duchownych.