Doradzamy ofiarom przestępstw w zakresie:

  • sporządzenia zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego,
  • przystępowania pokrzywdzonego do postępowania karnego w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
  • ochrony świadków.

Obrona w sprawach karnych oraz wykroczeniowych.

Reprezentujemy osoby wezwane w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym oraz na etapie sądowym.

Pomagamy podejrzanym, oskarżonym oraz skazanym w sprawach:

  • obrony w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub Prokuraturę,
  • warunkowego umorzenia postepowania karnego,
  • dobrowolnego poddania się karze oraz skazania bez rozprawy,
  • dozoru elektronicznego,
  • warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary, odroczenia odbycia kary,
  • obrony w przypadku zarządzenia wykonania kary.