Prowadzimy negocjacje oraz mediacje. Doradzamy i prowadzimy sprawy dotyczące:

 • rozwodów,
 • separacji,
 • unieważnienia małżeństwa,
 • ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa
 • majątkowych ustrojów małżeńskich, w tym ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • regulowania kontaktów z dziećmi,
 • przysposobienia,
 • ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa,
 • ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
 • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • władzy rodzicielskiej,
 • alimentów,
 • ubezwłasnowolnienia i opieki prawnej.