Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radca prawny wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Czytaj dalej→

Specjalizuję się w prawie budowlanym oraz administracyjnym. Doświadczenie zdobyłem w administracji rządowej oraz samorządowej, w tym jako pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Zespół ds. Postępowań Odwoławczych Wydziału Orzecznictwa Budowlanego.

Czytaj dalej →

Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz karnego, służąc wsparciem i praktyczną wiedzą wyniesioną z pracy w organie administracji architektoniczo – budowlanej oraz organach ścigania.

Obszary specjalizacji: prawo karne, prawo rodzinne, proces inwestycyjny.

Czytaj dalej →