Co może zrobić strona, której zależy na wykonaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych czynności na inny podmiot, na przykład na sąsiada? Czy brak akt sprawy w organie stanowi usprawiedliwioną okoliczność nie podjęcia działań zmierzających do egzekucji nałożonych obowiązków przez organ administracji publicznej? Wyobraźmy sobie sytuację, w której wójt gminy nakłada na naszego sąsiada…

Najnowszy wpis stanowi kontynuację problematyki sporządzenia testamentu własnoręcznego. Omówimy również znaczenie samej czynności ogłoszenia przez właściwy Sąd Rejonowy. W poprzednim wpisie przedstawiono warunki minimalne którym powinien odpowiadać testament własnoręczny (holograficzny). Co gdy taki sporządzony przez nas testament zaginie? W razie zaginięcia lub zniszczenia testamentu jego treść oraz fakt sporządzenia w przepisanej formie ustala się na…

Nośnym medialnie tematem staje się w ostatnim czasie zakres praw i obowiązków przynależnych Rodzicom w procesie wychowania dziecka. Wbrew utartemu przekonaniu o tym że dziecko „należy” do Rodziców, władza rodzicielska doznaje istotnych ograniczeń. Nie zawsze ważny interes dziecka pokrywa się z interesem jego rodziców; prawnych opiekunów. W ramach praw i obowiązków wynikających z atrybutu władzy…

W najnowszym wpisie przybliżymy szczegóły szerzej nieznanej instytucji depozytu radcowskiego – przedstawimy jego założenia oraz skutki jakie powoduje jego ustanowienie na gruncie przepisów prawa podatkowego. Kodeks Etyki Radcy Prawnego w artykule 37 stanowi, że: Pieniądze, papiery wartościowe i inne aktywa majątkowe klienta, znajdujące się w posiadaniu radcy prawnego, o ile ich zdeponowanie na rachunku jest…