Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…

Właścicieli, użytkowników wieczystych gruntów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków powinna szczególnie zainteresować treść ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2018 roku opublikowanego w związku z podjęciem przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCIII/2446/18 z dnia 24 stycznia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” – wydłużeniu…

W najnowszym wpisie przedstawimy alternatywę dla sądowego dochodzenia roszczeń w sprawach dotyczących błędów w sztuce medycznej, jaką jest postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Wojewódzkie Komisje ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych są organami wprowadzonymi ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz…

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie karnej, a jeśli tak, to czy jego zeznania można uznać za w pełni wartościowe? W jakich warunkach przebiega przesłuchanie dziecka – o tym w dzisiejszym wpisie. Wpis ten poświęcimy szczególnemu trybowi przesłuchania małoletniego świadka – mającego uchronić go przed zjawiskiem wiktymizacji wtórnej (polegającej na powtórnym przeżywaniu negatywnych emocji…

Od 1 stycznia 2019 roku osoby posiadające prawo wieczystego użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe, staną się z mocy prawa ich właścicielami (na podstawie przepisów Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów). Jak ustawa będzie działała w praktyce – o tym w dzisiejszym wpisie. Odrobinę definicji Ustawodawca pod…

Prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców zakłada między innymi  troskę o fizyczny i duchowy rozwój dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, a także prawidłowy zarząd jego majątkiem. Co jednak w sytuacji, gdy rodzic funkcjonuje w sposób dysfunkcjonalny tak, że nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej i wypełniania roli rodzica? Jak poradzić sobie z…

Co zrobić w sytuacji, gdy oferta wydała nam się korzystna, i podjęliśmy decyzję o dokonaniu zakupu pod wpływem emocji czy chwilowego impulsu (lub oferta innego sklepu jest zwyczajnie bardziej korzystna). W tym wpisie parę słów o tym jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość. Ważną regulacją odnoszącą się do naszej sytuacji będzie Ustawa o…

W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem testamentu holograficznego (tzw. własnoręcznego).  Jest to bezkosztowy, jednak niosący pewne ograniczenia sposób wyrażenia ostatniej woli. Podstawą prawną regulującą sporządzenie testamentu holograficznego jest art. 949 kodeksu cywilnego, stanowi on, że: Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy…

Usytuowanie reklamy na nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu. Są jednak kwestie o których musimy koniecznie pamiętać chcąc uniknąć problemów – o tym w dzisiejszym wpisie. Usytuowanie reklamy niezgodnie z treścią uchwały reklamowej W sytuacji umieszczenia na nieruchomości tablicy reklamowej (urządzenia reklamowego), której forma byłaby niezgodna z zapisami przyjętej uchwały reklamowej – wójt, burmistrz, prezydent miasta…

Casual Friday to cykl tekstów, w których o prawie piszemy z innej, piątkowej perspektywy 😉 Jako praktycy i pasjonaci prawa chcemy dostarczyć naszym Czytelnikom informacji przydatnych w codziennych sytuacjach, tak by szybko i skutecznie rozwiązując problem można było skupić uwagę na rzeczach naprawdę ważnych. Każdy z nas choć raz spotkał się z upierdliwym telemarketerem. W…