Ostatnio pisałem o tym, jak zawrzeć umowę o zwolnienie z długu i na co uważać przy wygaszaniu zobowiązania w taki właśnie sposób. W obrocie prawnym funkcjonuje podobna do zwolnienia instytucja, ale odznaczająca się innymi istotnymi cechami. Zdarza się, że jedna ze stron nie pisze o umorzeniu zobowiązania, o jego „anulowaniu” czy po prostu o zwolnieniu z długu,…