W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem testamentu holograficznego (tzw. własnoręcznego).  Jest to bezkosztowy, jednak niosący pewne ograniczenia sposób wyrażenia ostatniej woli. Podstawą prawną regulującą sporządzenie testamentu holograficznego jest art. 949 kodeksu cywilnego, stanowi on, że: Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy…