KONTAKT

Tel: 792 99 14 14
a.wroblewski@wroblewskikancelaria.pl

   

OBSZARY PRAKTYKI

prawo budowlane
prawo cywilne
prawo rodzinne

EDUKACJA

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński

K
IM JESTEM?
Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, radcą prawnym wpisanym na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobyłem w organach administracji publicznej, w tym jako prawnik Referatu Orzecznictwa i Kontroli Administracyjnej organu nadzoru budowlanego, jak również w kancelarii radcy prawnego zajmującej się prawem gospodarczy i budowlanym.

W JAKIEJ SPRAWIE MOGĘ CI POMÓC?

Jeśli Twój problem dotyczy:

  • problematyki prawa budowlanego w zakresie postępowań przed organami nadzoru budowlanego (legalizacja samowoli budowlanych, przyjmowanie obiektów do użytkowania, kontrola stanu technicznego budynków itp.),
  • prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rzeczowego (ochrona praw właścicieli i lokatorów, zarząd nieruchomościami, znoszenie współwłasności, problematyka zasiedzenia nieruchomości itp.),
  • prawa rodzinnego (rozwód, alimenty, władza rodzicielska itp.)
    reprezentacji osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,

to zapraszam Cię do kontaktu.