KONTAKT

Tel: 537 99 15 15
ts@wroblewskikancelaria.pl

   

OBSZARY PRAKTYKI

Prawo budowlane
Prawo karne
Prawo rodzinne

EDUKACJA

Wydział Socjologiczno – Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Wydział Prawa i Administracji
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie

K
IM JESTEM?

Radcą prawnym. Ukończyłem Aplikację Radcowską organizowaną przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz absolwentem studiów socjologicznych na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Ukończyłem studia o kierunku Socjologia na Wydziale Socjologiczno – Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie.

Ukończyłem Aplikację Radcowską organizowaną przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w międzynarodowej korporacji sektora przemysłu lotniczego, Prokuraturze, kancelariach prawnych oraz organach administracji publicznej.

Posiadam doświadczenie w orzecznictwie z zakresu procesu inwestycyjnego wyniesione z pracy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie – Wydziale Infrastruktury, Oddziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej II instancji, gdzie opracowywałem projekty decyzji administracyjnych w sprawach m.in. odwołań od decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.

Jestem autorem tekstów o tematyce prawniczej, blogerem.

W lutym 2018 roku dołączyłem do zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Adam Wróblewski jako Aplikant radcowski.

W JAKIEJ SPRAWIE MOGĘ POMÓC?

Szczególnie w sprawach z zakresu prawa budowlanego, rodzinnego oraz karnego, służąc wsparciem i praktyczną wiedzą wyniesioną z pracy w organie administracji architektoniczo – budowlanej oraz organach ścigania.