KONTAKT

   

OBSZARY PRAKTYKI

Prawo budowlane
Prawo administracyjne
Informacja publiczna
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

EDUKACJA

Wydział Prawa i Administracji
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

K
IM JESTEM?

Radcą prawnym. Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie.

MOJE DOŚWIADCZENIE

Specjalizuję się w szeroko rozumianym prawie budowlanym oraz administracyjnym. Doświadczenie zdobyłem w administracji rządowej oraz samorządowej, w tym jako pracownik merytoryczny Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Zespół ds. Postępowań Odwoławczych Wydziału Orzecznictwa Budowlanego. Przez wiele lat prowadziłem postępowania odwoławcze od rozstrzygnięć powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz postępowania nadzwyczajne. Weryfikowałem także i podpisywałem w imieniu organu wojewódzkiego rozstrzygnięcia kończące te postępowania oraz przygotowywałem projekty decyzji i postanowień dla Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w szczególnie skomplikowanych stanach prawnych. Od 2017 r. zajmuję się dodatkowo tematyką związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem parków kulturowych.

We wrześniu 2017 r. dołączyłem do zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Adam Wróblewski jako Of counsel, a od sierpnia 2019 r. jako Radca prawny.

W JAKIEJ SPRAWIE MOGĘ POMÓC?

Współpracuję z Kancelarią przy najtrudniejszych sprawach z zakresu prawa budowlanego i administracyjnego, służąc wsparciem i praktyczną wiedzą bazującą na zdobytym doświadczeniu.