Co zrobić w sytuacji, gdy oferta wydała nam się korzystna, i podjęliśmy decyzję o dokonaniu zakupu pod wpływem emocji czy chwilowego impulsu (lub oferta innego sklepu jest zwyczajnie bardziej korzystna). W tym wpisie parę słów o tym jak skutecznie odstąpić od umowy zawartej na odległość. Ważną regulacją odnoszącą się do naszej sytuacji będzie Ustawa o…

W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem testamentu holograficznego (tzw. własnoręcznego).  Jest to bezkosztowy, jednak niosący pewne ograniczenia sposób wyrażenia ostatniej woli. Podstawą prawną regulującą sporządzenie testamentu holograficznego jest art. 949 kodeksu cywilnego, stanowi on, że: Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy…