W drugiej części artykułu poświęconego Tymczasowemu Aresztowaniu, skupimy się na istotnych elementach zażalenia na zastosowanie tego środka. Zażalenie na  zastosowanie Tymczasowego Aresztowania Kodeks postępowania karnego przewiduje w art. 252, że zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego przysługuje na zasadach ogólnych, należy przy tym uwzględnić, że sąd rozpoznaje  zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania niezwłocznie,  nie…