Usytuowanie reklamy na nieruchomości stanowi atrakcyjne źródło dochodu. Są jednak kwestie o których musimy koniecznie pamiętać chcąc uniknąć problemów – o tym w dzisiejszym wpisie. Usytuowanie reklamy niezgodnie z treścią uchwały reklamowej W sytuacji umieszczenia na nieruchomości tablicy reklamowej (urządzenia reklamowego), której forma byłaby niezgodna z zapisami przyjętej uchwały reklamowej – wójt, burmistrz, prezydent miasta…