Nośnym medialnie tematem staje się w ostatnim czasie zakres praw i obowiązków przynależnych Rodzicom w procesie wychowania dziecka. Wbrew utartemu przekonaniu o tym że dziecko „należy” do Rodziców, władza rodzicielska doznaje istotnych ograniczeń. Nie zawsze ważny interes dziecka pokrywa się z interesem jego rodziców; prawnych opiekunów. W ramach praw i obowiązków wynikających z atrybutu władzy…

Czy dziecko może być świadkiem w sprawie karnej, a jeśli tak, to czy jego zeznania można uznać za w pełni wartościowe? W jakich warunkach przebiega przesłuchanie dziecka – o tym w dzisiejszym wpisie. Wpis ten poświęcimy szczególnemu trybowi przesłuchania małoletniego świadka – mającego uchronić go przed zjawiskiem wiktymizacji wtórnej (polegającej na powtórnym przeżywaniu negatywnych emocji…