Najnowszy wpis stanowi kontynuację problematyki sporządzenia testamentu własnoręcznego. Omówimy również znaczenie samej czynności ogłoszenia przez właściwy Sąd Rejonowy. W poprzednim wpisie przedstawiono warunki minimalne którym powinien odpowiadać testament własnoręczny (holograficzny). Co gdy taki sporządzony przez nas testament zaginie? W razie zaginięcia lub zniszczenia testamentu jego treść oraz fakt sporządzenia w przepisanej formie ustala się na…

W tym wpisie przedstawimy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem testamentu holograficznego (tzw. własnoręcznego).  Jest to bezkosztowy, jednak niosący pewne ograniczenia sposób wyrażenia ostatniej woli. Podstawą prawną regulującą sporządzenie testamentu holograficznego jest art. 949 kodeksu cywilnego, stanowi on, że: Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy…