W życiu zawodowym każdego pełnomocnika, bezpośrednie skutki udzielonej pomocy prawnej najczęściej dotyczą jedynie sfery praw i obowiązków klienta. Są jednak czasami sytuacje (choć jak pokazuje doświadczenie bardzo rzadko), w których prowadzone postępowania zmieniają systemowo sposób postrzegania na pewne zagadnienia, nie tylko w aspekcie prawnym ale i praktycznym. Taka sytuacja miała miejsce z udziałem współpracowników naszej…

Uzyskałeś pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane w części pisemnej, a odwołujesz się od negatywnego wyniku egzaminu w części ustnej? Nowy termin procedury egzaminacyjnej w części ustnej jest dla Ciebie otwarty! Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nie może blokować udziału zdającego w procedurze egzaminacyjnej z powodu trwającej równolegle procedury odwoławczej od negatywnego wyniku części ustnej egzaminu na…