Co może zrobić strona, której zależy na wykonaniu ostatecznej decyzji administracyjnej nakładającej obowiązek wykonania określonych czynności na inny podmiot, na przykład na sąsiada? Czy brak akt sprawy w organie stanowi usprawiedliwioną okoliczność nie podjęcia działań zmierzających do egzekucji nałożonych obowiązków przez organ administracji publicznej? Wyobraźmy sobie sytuację, w której wójt gminy nakłada na naszego sąsiada…

Najnowszy wpis stanowi kontynuację problematyki sporządzenia testamentu własnoręcznego. Omówimy również znaczenie samej czynności ogłoszenia przez właściwy Sąd Rejonowy. W poprzednim wpisie przedstawiono warunki minimalne którym powinien odpowiadać testament własnoręczny (holograficzny). Co gdy taki sporządzony przez nas testament zaginie? W razie zaginięcia lub zniszczenia testamentu jego treść oraz fakt sporządzenia w przepisanej formie ustala się na…